HUEN  

Közlemények

A 2006. évi V. tv. 21/A. § szerint a cég a közleményeit a jelen holnapon teszi közzé.

A cég választása szerint a Cégközlönyben történő közzététel helyett a honlapján teszi közzé közleményeit.